شیوه نامه تنظیم سفارش طرح پژوهشی

1394/8/17 0:0

شیوه نامه تنظیم سفارش طرح پژوهشی (RFP) در نظام سلامت (Health System Research)

1) به منظور اطمینان از همخوانی پیشنویس طرحهای پژوهشی دریافتی از سوی مجریان با اهداف و روش کار مورد نظر معاونت ها و واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، لازم است کلیه عناوین طرحهای تحقیقاتی نظام سلامت (HSR)، دارای فرم تکمیل شده سفارش طرح پژوهشی (RFP) باشند.

2) داوری پیشنویس طرح های پژوهشی دریافتی بر اساس فرم سفارش طرح پژوهشی (RFP) تعریف شده انجام می گیرد.
3) مسئولیت تنظیم سفارش طرح پژوهشی بر اساس فرم، بعهده سفارش دهنده طرح میباشد. لیکن در صورت نیاز، معاونت تحقیقات و فناوری در تدوین آن همکاری می نماید.
4) مسئولیت نهایی شدن سفارش طرح پژوهشی بعهده کارشناس مربوطه در واحد پژوهشی معاونت متقاضی است.
5) سفارش طرح پژوهشی و منبع و نحوه تامین منابع مالی آن توسط معاون مربوطه به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال می گردد.
6) فرآیند بررسی، تصویب، عقد قرارداد و نظارت کیفی طرح های پژوهشی، بر اساس فرآیندهای تعریف شده در معاونت تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.

 

 دریافت فایل راهنمای تدوین سفارش طرح پژوهشی

کلمات کلیدی:
شیوه.نامه    

تاریخ بروز رسانی:   17 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۱۸

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >