فرم درخواست پیش نویس طرح پژوهشی

1394/8/17 0:0

فرم درخواست پیش نویس طرح پژوهشی در نظام سلامت (Health System Research)

لطفا فرم زیر را برای هر طرح بطور جداگانه تکمیل نمایید و به همراه نامه رسمی با ذکر منبع و نحوه تامین مالی آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایید.

نام معاونت/واحد سفارش دهنده:  

عنوان طرح: 

معرفی موضوع و اهمیت آن: 

اهداف مورد نظر طرح:

خروجی های مورد انتظار طرح: 

انتظارات از مجری در حین اجرای طرح (مانند روش کار و ...): 

انتظارات از مجری پس از اتمام طرح (مانند اقدامات کاربست نتایج [KTE]، ملاحظات اخلاقی و قانونی و ...):

ویژگی های انتخاب طرح دهندگان:

مدت زمان اجرای طرح:

سقف بودجه طرح:

سایر توضیحات:

 *فرآیند بررسی، تصویب، عقد قرارداد و نظارت کیفی طرح‌های پژوهشی، بر اساس فرآیندهای تعریف شده در معاونت تحقیقات و  فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام می پذیرد.


تاریخ بروز رسانی:   17 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۱۳

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >