مهنوش خاكزاد ( رئيس گروه امور پژوهشي)


 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تخصصي پژوهشي
پست سازمانی: رئیس گروه امور پژوهشی
آدرس ایمیل: M.Khakzad@Bpums.Ac.Ir
تلفن: 4550178 داخلی 348
 
شرح وظايف:
 • بررسي طرحهاي پژوهشي جهت طرحدر شوراي پژوهشي دانشگاه 
 • انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي عملكرد و فعايتهاي پژوهشي دانشگاه و گزارش نتايج به مراجع ذيربط جهت اصلاح سيستم پژوهشي دانشگاه
 • همكاري لازم در برنامه ريزي و تدوين آيين نامه هاي مربوطه جهت انجام بهينه امور پژوهشي
 •  مطالعه و بررسي لازم جهت تدوين اولويتهاي پژوهشي دانشگاه و ارايه گزارش لازم به مسولين ذيربط
 •  همكاري لازم در هدايت پژوهشگران به سمت اولويتهاي پژوهشي دانشگاه
 • ايجاد ارتباط مستمر بين كارشناسان پژوهشي جهت بهينه سازي فعاليتهاي پژوهشي
 • مشاركت در تدوين اهداف برنامه پژوهشي دانشگاه و ارايه روشهاي مناسب جهت نيل به آنها
 •  ايجاد هماهنگي لازم درون بخشي و برون بخشي در امور مربوط به شوراي پژوهشي دانشگاه و اخلاق پزشكي و كميته HSR و طرحهاي بين دانشگاهي و ملي و استاني
 • همكاري با اعضاي هيات علمي و پژوهشگران و دانشجويان جهت تكميل فرم تحقيقاتي و تنظيم گزارشات مربوطه
 • مشاركت در ايجاد بانك اطلاعاتي و كارشناسي جهت فعاليتهاي حوزه مربوطه
 •  بررسي و مطالعه لازم جهت جلب مشاركت عمومي در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و ارايه راهكار مناسب براي افزايش کاربردي نتايج طرحهاي تحقيقاتي
 •  شركت در كلاسها و كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي مربوطه جهت تقويت بنيه علمي و عملي و انتقال مطلوب آموخته ها به ساير كارشناسان
 • نظارت و مشاركت در جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه كليه نيازها و طرحاي پژوهشي دانشگاه و ارايه گزارش به مسولين مافوق
 • نظارت و مشاركت در مورد بررسي احتياجات مالي و تخصيص اعتبارات لازم و كمكهاي مالي به پژوهشگران
 • مشاركت در ايجاد شرايط مناسب به منظور حفظ و اعتلاي جايگاه واقعي محققين و تحقيق
 • مشاركت در فعاليت هاي مربوطه و تشويق ساير كارشناسان در انجام اينگونه فعاليتها
 • نظارت لازم بر انجام امور محوله به كارشناسان واحد مربوطه
 •  انجام ساير وظاف محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات
 

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >