مريم اتابك زاده (كارشناس پيش و پس از تصويب طرح هاي تحقيقاتي)


مدرک تحصيلي: ليسانس مامايي
پست سازمانی : کارشناس پژوهشی
آدرس ایمیل : Email: M.atabakzadeh@bpums.ac.ir
تلفن : داخلی 349
 
شرح وظايف:

انجام فرآيند داوری طرح های تحقيقاتی به شرح ذيل:

 

 
  • پیگیری امور مربوط به طرح‌های پژوهشی بعد از تصویب
  • صدور معرفی‌نامه جهت انجام كارهای تحقیقاتی در سازمانها و وزات‌خانه‌های مختلف و شركت‌های خصوصی و دولتی
  • دریافت گزارشهای شروع، سه ماهه طرح و بررسی آنها از نظر محتوا، پیشرفت طرح و تاریخ و اعمال تغییرات احتمالی در روند تحقیق با عنایت به ضوابط و مقررات پژوهشی
  • دریافت گزارشهای پایانی طرح و ارسال آن جهت داوری و ارجاع به امور مالی بعد از اصلاحات مورد نیاز
  • صدور گواهی های مربوط به مجری و همکاران طرح تحقیقاتی
  • تنظیم گزارش عملکرد دوره‌ای و موردی از طرح های اجرایی مصوب، پایان یافته، در دست اجراء و متوقف شده

 

 انجام امور مربوط به پرداخت معادل ريالی چاپ مقالات در مجلات علمی معتبر خارجی:

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۳


برگشت>>

< >