فهرست کارگاه های کارشناسان

1396/1/20 0:0

ردیف

عناوین کارگاه

 

1

آشنایی با دستورالعمل های اخلاق در پژوهش

2

آشنایی با ویژگی های دانشگاه های نسل سوم

3

آشنایی و استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع

4

کتابدار پژوهشی و بالینی

5

کنترل کیفی آزمایشگاه

6

آشنایی با فرایندهای ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

7

پژوهش در نظام سلامت


تاریخ بروز رسانی:   27 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >