راهنمای درخواست آزمون

1401/8/15 0:0

در صورت درخواست انجام آزمون به دو روش زیر می‌توان عمل کرد:

 

مراجعه حضوری: مراجعه حضوری و تحویل نمونه ها به واحد پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاهی (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 15 بجز ایام تعطیل). آدرس در قسمت تماس با ما ذکر شده است.

 

ارسال پستی: برای ثبت درخواست به صورت غیر حضوری، قبل از ارسال نمونه، در سامانه آزمایشگاه جامع ثبت نام کرده و درخواست انجام آزمون را از طریق کاتاربل ارسال نمایید و در قسمت توضیحات ثبت درخواست انجام آنالیز توضیحات مربوط به ارسال نمونه را ذکر نمایید.

 

 

نکات مهم:

شخصیت متقاضی بنا به درخواست او به صورت شخص حقیقی یا حقوقی تعریف می‌شود.

برای تعریف شخص حقیقی، کد ملی، شماره تماس، ایمیل و آدرس پستی شخص الزامی است. برای همکاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایجاد کاتابل با نام و کد ملی استاد راهنما به دلیل صدور فاکتور بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

برای تعریف شخص حقوقی، شناسه ملی، کد اقتصادی، نمونه دریافتی به مدت دو ماه نگهدار می‌شود و بعد از آن معدوم می‌ششماره تماس، ایمیل و آدرس پستی الزامی است. (این موضوع در صدور فاکتور بسیار حائز اهمیت است و تغییر اطلاعات گیرنده فاکتور نیازمند سیر مراحل پیچیده اداری می‌باشد).

وند.

متقاضی باید هر گونه خاصیت نمونه‌های خود را اعم از سمیت، خورندگی، محرک دستگاه تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، پرتوزایی، قابلیت اشتعال و فراریت را اعلام کند و مسئولیت کلیه عواقب ناشی از عدم اظهار خطرات نمونه مذکور بر عهده متقاضی است.

 

 


تاریخ بروز رسانی:   15 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >