اعضای کمیته کار با حیوانات آزمایشگاهی

1401/10/4 0:0

 

 

 

پرویز فرزادی نیا

رئیس کمیته

دکتری تخصصی بافت شناسی پزشکی

و جنین شناسی

هیئت علمی دانشگاه

 

 ساسان زائری

دبیر

دکتری تخصصی فارماکولوژی هیئت علمی دانشگاه

 

 سعید نجف پور بوشهری

نماینده جامعه

دکتری تخصصی علوم تغذیه
هیئت علمی دانشگاه

 

 بهرام احمدی

پژوهشگر

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی
هیئت علمی دانشگاه

 

خلیل پورخلیلی

پژوهشگر

 دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی
هیئت علمی دانشگاه

 

 

 صمد اکبرزاده

مشاور

دکتری تخصصی بیوشیمی
 هیئت علمی دانشگاه

 

 

 حسین بازیار دامپزشک
دکتری تخصصی دامپزشکی
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر
 

 عرفان جوانمردی

کارشناس کمیته

 کارشناسی ارشد آمار زیستی
 کارشناس اخلاق در پژوهش


تاریخ بروز رسانی:   21 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >