دکتر بهروز نعیمی ( مدیر پژوهش)


دکتر بهروز نعيمي

 


 

**********************************************************

 

1- مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: بهروز نعیمی        تاریخ تولد: 25/6/1350                     محل تولد: ( شهر / كشور ): کازرون/ بوشهر

 

تلفن محل كار: 07733450178

محل كار: معاونت تحقیقات و فناوری / دانشکده پیراپزشکی

  پست الكترونيكي:  b.naeimi1350@gmail.com

 

  آدرس پستي(محل كار): بوشهر. ریشهر. پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. معاونت تحقیقات و فناوری 

 

2- تحصيلات

عنوان  (درجه)

رشته

مؤسسه

تاريخ اخذ مدرك

کارشناسی

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

1372

کارشناسی ارشد

قارچ شناسی پزشکی

دانشگاه ع. پ. تهران

1376

دکترا

قارچ شناسی پزشکی

دانشگاه ع. پ. تهران

1387

 

 

3- سوابق استخدامي

عنوان

نام مؤسسه

از تاريخ

تا تاريخ

هیأت علمی پیمانی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1376

1379

هیأت علمی رسمی آزمایشی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1379

1387

هیأت علمی رسمی قطعی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1387

تاکنون

 

4- سوابق فعاليتهاي اجرائي

سمت و نوع فعاليت

محل

مدت

 

با ابلاغ از طرف

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

 

1389

 

معاون آموزش و تحقیقات

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

1389

 

معاون آموزش و تحقیقات

عضو شورای راهبردی مدیریت پژوهشی

 

1389

 

معاون آموزش و تحقیقات

عضو کمیته خرید ارزی

 

1389

 

معاون آموزش و تحقیقات

عضو کمیته رفاهی

 

1389

 

معاون آموزش و تحقیقات

رئیس اداره امور هیأت علمی

 

1392

 

معاون آموزش و تحقیقات


5- سوابق خدمات آموزشي

الف) دروس تدريس شده :

عنوان دروس تدريس شده

نوع درس

رشته

مقطع تحصيلي

مؤسسه محل تدريس

مدت

از             تا

قارچ شناسی پزشکی

تئوری و عملی

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد

د. ع. پ. بوشهر

1388

تاکنون

قارچ شناسی پزشکی

تئوری و عملی

پزشکی

دکترای حرفه ای

د. ع. پ. بوشهر

1378

تاکنون

قارچ شناسی پزشکی

تئوری و عملی

علوم آزمایشگاهی

کاردانی

د. ع. پ. بوشهر

1376

تاکنون

قارچ شناسی پزشکی

تئوری و عملی

پرستاری

کارشناسی

د. ع. پ. بوشهر

1377

تاکنون

قارچ شناسی پزشکی

تئوری و عملی

مامایی

کارشناسی

د. ع. پ. بوشهر

1377

تاکنون

قارچ شناسی پزشکی

تئوری و عملی

بهداشت محیط

کاردانی و کارشناسی

د. ع. پ. بوشهر

1377

تاکنون

قارچ شناسی پزشکی

تئوری و عملی

بهداشت خانواده

کاردانی و کارشناسی

د. ع. پ. بوشهر

1377

تاکنون

 

         ب) برنامه ريزي و تدريس در كارگاههاي آموزشي

عنوان كارگاه

نوع مشاركت

محل برگزاري

تاريخ

 

تدريس( موضوع آن)

برنامه ريزي / اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- سوابق فعاليتهاي پژوهشي

الف) طرحهاي پژوهشي  مصوب پايان يافته :

عنوان طرح

سازمان مطبوع

نوع مشاركت

اسامي افراد

شماره طرح

تاريخ اتمام

مجري

همكار

مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) طرحهاي پژوهشي پايان يافته غير مصوب :

عنوان طرح

نوع مشاركت

اسامي افراد

تاريخ اتمام

مجري

همكار

مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ج) انتشارات  

1- چاپ مقاله در مجلات

 

اسامي نويسنده يا نويسندگان

سال

عنوان مقاله

عنوان مجله

مشخصات مجله

م. ع. فولادوند، ب. نعیمی

1378

عفونت های قارچی سطحی پوستی در ماهیگیران بندر بوشهر

طب جنوب

سال دوم، شماره 1

ف. کمالی، ط.غریبی، ب.نعیمی

1382

مقایسه تاثیر تک دوز فلوکونازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی راجعه

طب جنوب

سال ششم ، دوره  ششم،  شماره 1

ب. نعیمی، س. رضایی، ف. زینی

1389

بررسی اثر مهاری مخلوط کلرید مس و 8- هیدروکسی کینولین بر رشد ترایکوفایتون وروکوزوم

طب جنوب

سال سیزدهم، شماره 1

م. ع. فولادوند، ب. نعیمی، م. ع. حقیقی

1389

شناسایی گونه های کاندیدای جدا شده از واژینیت در انم های مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی ابوالفضل بوشهر 

طب جنوب

سال سیزدهم، شماره 2

م. ع. فولادوند، ا. برازش، ب. نعیمی، ک. وحدت، ر. طهماسبی

1389

بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در دختران دانشجویی دانشگاه های خلیج فارس و علوم پزشکی بوشهر

طب جنوب

سال سیزدهم، شماره 2

F.Noorbakhsh, F. Fallahian, Z. Jahanshiri, B. Naeimi, S. Rezaie

2006

Molecular charachterization of GTP binding protein gene in dermatophyte pathogen Trichophyton  rubrum

Iranian J Publ Health

Vol 35, No 4

M.Foolavand, B. Naeimi, S. Rezaie, F.Noorbakhsh, M. R. safari

2009

Molecular charachterization of 26s proteasome regulatory sub-unit in dermatophyte pathogen Trichophyton verrucosum

AJB

Vol 8 ( 12 )

Moradali Fouladvand, Afshin Barazesh, Keivan Zandi, Behrouz Naeimi and Saeed Tajbakhsh

 

2010

Seroepidemiological study of toxoplasmosis in childbearing age women in Bushehr City, southwest of Iran in 2009

 

AJB

Vol. 9(36)

Moradali Fouladvand, Afshin Barazesh, Behrouz Naeimi, Keivan Zandi and Saeed Tajbakhsh

 

2010

Seroprevalence of toxoplasmosis in high school girls in Bushehr city, South-west of Iran, 2009

 

َAJMR

Vol. 4 (11)

Reza kachuei, M. Emami, K. Diba, B. Naeimi

2012

Isolation of keratinophilic fungi from soil in isfahan province, Iran

Journal of medical mycology

In press

 

 

 

 

2- تأليف كتاب

 

اسامي نويسنده يا  نويسندگان

تأليف (گردآوري)

سال

عنوان كتاب

ناشر

نفر چندم

فصل يا فصول ارائه شده توسط فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ترجمه كتاب

اسامي مترجم يا مترجمين

سال

عنوان كتاب

نفر چندم

فصل يا فصول ترجمه شده توسط فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د) هدايت پايان‌نامه‌هاي تحصيلي:

استاد راهنما

 

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

رشته

مقطع

دانشكده

تاريخ دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

عنوان

نام دانشجو

رشته

مقطع

دانشكده

تاريخ دفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه) ارائه مقاله در كنفرانس‌ها و سمينارها، داخلي و خارجي :

 

عنوان مقاله

 

عنوان كنفرانس

يا همايش

 

محل برگزاري

نام شهر / كشور

 

تاريخ ارائه

Detection and molecular charachterization of 26s proteasome regulatory sub-unit in dermatophyte pathogen

3rd Trends in Medical Mycology

Torino, Italy

2007

 

 

 

 

 

و) نوآوري ، اكتشاف، اختراع

عنوان

نوع كار

محل ارائه يا اجرا

مرجع تأييد كننده

اسامي همكاران

تاريخ ارائه

Trichophyton rubrum 26s proteasome regulatory sub-unit 6B gene

 

ثبت ژن

تهران

NCBI

س. رضایی، ف. زینی، ف. نوربخش، م. ر. صفری

2007

Trichophyton verrucosum 26s proteasome regulatory sub-unit 6B gene

ثبت ژن

تهران

NCBI

س. رضایی، ف. زینی، ف. نوربخش، م. ر. صفری

 

2008

 

7) مقام‌هاي كسب شده استاني / كشوري/ بين‌المللي

رتبه يا مقام كسب شده

سطح

زمينه كار

نام جشنواره

محل اعطا

تاريخ كسب مقام

استان

كشور

بين‌المللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- توسعه فردي

الف) شركت در دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي داخلي و خارجي (فلوشيپ)

 

 

 

ب) شركت در كارگاه‌هاي آموزشي

 

رديف

عنوان كارگاه

محل برگزاري

تاريخ

 

1

 

آموزش برای آموزش دهندگان

تهران

6/11/77

 

2

کلیات و مقدمات آموزش پزشکی

بوشهر

17/7/81

3

خلاقیت

بوشهر

1/6/87

4

 

آموزش مقاله نویسی

بوشهر

13/7/87

5

 

استاد توانمند

شیراز

21/12/87

6

 

مرور سیستماتیک

بوشهر

28/1/88

7

 

نقد و داوری مقالات

بوشهر

10/2/88

8

دانش پژوهی

بوشهر

30/9/88

9

آشنایی با بانک های اطلاعاتی کتاب خانه دیجیتال پزشکی ایران

بوشهر

3/10/88

10

مقاله نویسی متوسط

بوشهر

14/10/88

11

تفکر انتقادی

بوشهر

7/12/88

13

ارتباط استاد مشاور و راهنما

بوشهر

2/4/89

14

شیوه های نوین در آموزش پزشکی

بوشهر

23/6/89

15

برنامه ریزی درسی

بوشهر

24/6/89

16

ده گام در پژوهش

بوشهر

1/7/89

17

آشنایی با منابع یادگیری الکترونیکی

بوشهر

15/8/89

18

پزشکی مبتنی بر شواهد 1 و 2

بوشهر

22/8/89

19

مقاله نویسی به زبان فارسی

بوشهر

19/8/89

رديف

عنوان كارگاه

محل برگزاري

تاريخ

 

20

اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

بوشهر

2/10/89

21

فلوسایتومتری

بوشهر

6/5/90

22

کنفرانس علمی پیوست نگاری

بوشهر

10/9/90

 

 

 

 

9- عضويت در كميته‌ها و انجمن‌ها و مجامع علمي

 

نام انجمن يا كميته

سازمان متبوع

شهر / كشور

از تاريخ      تا تاريخ

کمیته تحقیقات دانشجویی

د. ع. پ. بوشهر

بوشهر/ایران

1389

تاکنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

(ﻫ

 كارگاهها :

الف) اجرا يا تدريس در كارگاه

رديف

عنوان كارگاه

 

موضوع تدريس شده

عضويت در كميته برنامه‌ريزي

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

از                        تا

1

تشخیص و درمان بیماری های انگلی شایع

بیماری های قارچی سطحی و پوستی

 

د. ع. پ. بوشهر

28/7/87

28/7/87

2

اجرای کارگاه های متعدد آموزشی برای دانشجویان توسط کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

د. ع. پ. بوشهر

1389

تاکنون

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >