آخرين اخبار

24 خرداد 1396
اطلاعیه کارگاه علم سنجی و آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع

 

30 ارديبهشت 1396
اطلاعیه کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

 

26 فروردين 1396
اطلاعیه کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

 

21 ارديبهشت 1394
برگزاری کارگاه محاسبه حجم نمونه در تاریخ 23/2/1394


 

19 ارديبهشت 1394
اولین مرحله فراخوان سال 1394 موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

14 تير 1393
اتشار و راه اندازی سایت الکترونیکی مجله بین المللی اپیدومیولوژی


 

14 تير 1393
برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی صرع

 

14 تير 1393
فراخوان جذب مقاله در فصلنامه انگلیسی زبان JAEHR

 

11 تير 1393
فراخوان جایزه بنیاد کویت به همراه فرم های ثبت نام

 

10 تير 1393
فراخوان پذیرش دانشجوی pdh by risearch دانشگاه همدان

 
 << اخبار اردیبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >